Tagged: golang

$GOPATH ve $GOROOT ayarlamak

Öncelikele CLI’de “go env” komutu ile tüm ortam değişkenlerini görüntüleyebilirsiniz. Eksik olanları nasıl ayarlayacağınız yazı sonunda bulabilirsiniz. Go, paket import ederken $GOROOT/src ve $GOPATH/src dizinlerinin içindeki paketleri arar. Bu yolları...