Site icon TechTeachTeam

Microsoft Word Kısayolları

Microsoft Word’ü kısayolları kullanarak daha etkili kullanabilirsiniz. Uzun sürede yapılacak çoğu işi Microsoft Word kısayolları ile saniyeler içinde yapabilirsiniz.

Word programını daha verimli kullanmak isteyen kişiler için 100 tane en gerekli kısayolu derledik. Zamanla bu kısayollar değişebilir, güncellemeleri takip etmeniz kısayolları kullanabilmeniz için faydalıdır.

Sizi Microsoft Word profesyoneli yapacak kısayolları aşağıda bulabilirsiniz

Word Kısayolları Ana Başlıklar
Genel kullanım kısayolları
Belgede hareket kısayolları
Metin seçme kısayolları
Paragraf biçimlendirme kısayolları
Metin düzenleme kısayolları
Karakter biçimlendirme kısayolları
Simge ekleme kısayolları
Anahat düzenleme kısayolları
Tablo kısa yolları


Genel Kullanım Kısayolları
Ctrl + N Yeni belge oluşturma
Alt + Q “Bana ne istediğini söyle” kutusunu açma
Ctrl + O Mevcut belge açma
Ctrl + Alt + N Taslak görünümü açma
Ctrl + S Açık olan belgeyi kaydetme
Alt + Ctrl + S Açık olan pencereyi bölme
F12 Açık olan belgeyi farklı kaydetme
Ctrl + W Belge kapatma
Ctrl + Z Son işlemi geri alma
Ctrl + Y Son işlemi yeniden yapma
Ctrl + Alt + V Yazdırma görünümü açma
Ctrl + Alt + O Anahtar görünümü açma
Ctrl + F2 Baskı önizleme görüntüleme
F1 Yardım ekranı açma
F1 Yardım ekranını açma
Ctrl + F Belge içinde kelime arama kutusunu açma
F7 Yazım bilgisi denetim ekranını açma
Shift + F7 Eşanlamlılar sözlüğünü açma


Belgede Hareket Kısayolları
Sol Sağ Ok İmleci hareket ettirme
Alt + Ctrl + Page Up Page Down İmleci açık pencerenin sonuna ya da başına taşıma
Ctrl + Sol Sağ Ok İmleci kelime üzerinden taşıma
Ctrl + End İmleci belgenin sonuna taşıma
Yukarı Aşağı Ok İmleci satırlar arası hareket ettirme
Ctrl + Yukarı Aşağı Ok İmleci paragraflar arası hareket ettirme
End İmleci satırın sonuna taşıma
Home İmleci satırın başına taşıma
Ctrl + Home İmleci belgenin başına taşıma
Page Up Page Down Birden fazla sayfa arasında geçiş yapma
Ctrl + Page Up Page Down Arama sonrası önceki ya da sonraki kelimeyi bulma
F5 Bul kutusunu açma
Shift + F5 İmleci son düzenlenen noktaya taşıma


Metin Seçme Kısayolları
Hazır metinleri düzenlemek amacı ile kullanabilirsiniz. Bir metin üzerindeki yazıyı farklı bir yere kopyalamak gibi işlemleri kolaylıkla yapmak için bu klavye kısayollarına ihtiyaç duyabilirsiniz.
Shift + Sol Sağ Ok Seçiminizi bir karakter sola ya da sağa genişletme
Ctrl + A Belgenin tümünü seçme
Ctrl + Shift + Sol Sağ Ok Seçiminizi bir kelime sola ya da sağa genişletme
Shift + Yukarı Aşağı Ok Seçiminizi bir satır yukarı ya da aşağı genişletme
Shift + Home Seçiminizi satırın başına genişletme
Ctrl + Shift + Yukarı Aşağı Ok Seçiminizi bir paragrafın başına ya da sonuna genişletme
Shift + End Seçiminizi satırın sonuna genişletme
Ctrl + Shift + Home End Seçiminizi belgenin başına ya da sonuna genişletme
Tab + Page Up Page Down Seçiminizi bir ekran aşağı ya da yukarı genişletme
Ctrl + A Belgenin tümünü seçme
F8 Seçiminizi genişletme
Ctrl + Shift + F8 Seçiminizi sütunlar arası genişletme


Metin Düzenleme Kısayolları
Bu klavye kısayolları ile ‘’Spike özelliği’’ni aktive edebilirsiniz. Spike dediğimiz özellik; Word’un gelişmiş pano özelliğidir.
Backspace İmlecin solundaki karakteri silme
Alt + Tab + R Üstbilgiyi ya da altbilgiyi kopyalama
Ctrl + Backspace İmlecin solundaki kelimeyi silme
Delete İmlecin sağındaki karakteri silme
Ctrl + V Panoya kopyalanan nesneleri yapıştırma
Ctrl + Delete İmlecin sağındaki kelimeyi silme
Ctrl + C Seçili nesneleri panoya kopyalama
Ctrl + X Seçili nesneleri panoya kopyalama ve silme
Ctrl + F3 Spike özelliğini açma
Ctrl + Tab + F3 Spike nesnelerini yapıştırma
Karakter Biçimlendirme Kısayolları
Ctrl + B Seçili karakterleri kalınlaştırma
Ctrl + D Yazı Tipi seçim ekranını açma
Ctrl + I Seçili karakterleri italikleştirme
Ctrl + Shift + Artı Üst simge biçimlendirmesi
Ctrl + U Seçili karakterlerin altını çizme
Ctrl + Shift + W Altı çizili cümlede boşluk oluşturma
Ctrl + Shift + D Seçili karakterlerin altına çift çizgi çizme
Ctrl + Shift + veya Yazı tipi boyutunu önceden ayarlanmış boyutta büyütme ya da küçültme
Ctrl + [ veya ] Yazı tipi boyutunu birer birer büyütme ya da küçültme
Ctrl + Shift + V Kopyalanan biçimlendirmeyi seçili karakterlere yapıştırma
Ctrl + = Alt simge biçimlendirmesi
Shift + F3 Seçili karakterleri büyük ya da küçük harfe dönüştürme
Ctrl + Shift + A Tüm seçili karakterleri büyük harfe dönüştürme
Ctrl + Shift + K Tüm seçili karakterleri küçük harfe dönüştürme
Ctrl + Shift + C Seçili karakterin biçimini kopyalama
Ctrl + Boşluk Tüm biçimlendirmeleri kaldırma


Simge ekleme kısayolları
Shift + Enter İmleci satır sonuna taşıma
Ctrl + Enter İmleci yeni sayfa başına taşıma
Ctrl + Shift + Boşluk Aralıksız boşluk ekleme
Ctrl + Shift + Enter İmleci sütun sonuna taşıma
Ctrl + kısa çizgi (-) İsteğe bağlı kısa çizgi ekleme
Alt + Ctrl + R Kayıtlı ticari marka simgesi ekleme
Alt + Ctrl + kısa çizgi (-) İsteğe bağlı uzun çizgi ekleme
Ctrl + Shift + kısa çizgi (-) Ayrılmaz kısa çizgi ekleme
Alt + Ctrl + C Telif hakkı simgesi ekleme
Alt + Ctrl + T Ticari marka simgesi ekleme


Anahat düzenleme kısayolları
Alt + Shift + Sol Sağ Ok Paragraf biçim önizlemeleri
Ctrl + Shift + N Anahattı standart biçime indirgeme
Alt + Shift + Yukarı Aşağı Ok Satır ekleme noktasını düzenleme
Alt + Shift + Artı ya da Eksi Başlık altındaki metni genişletme ya da daraltma
Alt + Shift + A Tüm metni ya da başlıkları genişletme ya da daraltma
Alt + Shift + L İlk satırı gösterme
Alt + Shift + 1 Başlık 1 stili uygulanmış başlıkları bulma
Alt + Shift + herhangi bir sayı tuşu Basılan tuşa göre değişen başlıkları bulma


Microsoft Word Tablo Kısayolları
Tab Satırda sonraki hücreye geçme
Shift + Tab Satırda önceki hücreye geçme
Alt + Home End Satırda ilk ya da son hücreye gitme
Alt + Page Up Page Down Sütunda ilk ya da son hücreye gitme
Yukarı Aşağı Ok Önceki ya da sonraki satıra gitme
Shift + Yukarı Aşağı Ok Hücre seçimi
Alt + 5 Tüm tabloyu seçme

Exit mobile version